Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lynparza tabletter ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Lynparza tabletter (olaparib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 13 december 2019. Begränsningen gäller för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad BRCA-muterad ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som helt eller delvis svarat på första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi.

Lynparza tabletter har flera indikationer som avser patienter med ovarialcancer samt bröstcancer. Företaget har endast kommit in med hälsoekonomiskt underlag för indikationerna vid ovarialcancer för patienter med BRCA-mutation.

Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna (ovarierna), äggledarna (tuba) eller bukhinnan (peritonaeum). Den vanligaste tumörtypen av ovarialcancer är så kallad höggradig serös ovarialcancer. I Sverige diagnostiseras cirka 700 patienter per år med ovarialcancer. Tio till femton procent av patienterna har en ärftlig form av ovarialcancer och denna ärftliga form är i de flesta fall kopplad till förändringar i BRCA-generna.

TLV bedömer att svårighetsgraden för tillstånden som utvärderats är mycket hög.

Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib och är en så kallad PARP-hämmare. PARP är en familj av proteiner som bland annat är involverade i reparation av trasiga gener. Patienter med en ärvd förändring i BRCA-genen har en bättre effekt av behandling med PARP-hämmare.

Patienter som har en förändring i BRCA-generna och som svarat på första linjens platinumkemoterapi har rutinmässig övervakning som huvudsakligt behandlingsalternativ. En direkt jämförande studie har gjorts med patienter som fått behandling med Lynparza tabletter och patienter som endast övervakats rutinmässigt. Studien visar på att tiden innan sjukdomen förvärras hos de patienter som behandlas med Lynparza tabletter förlängs, jämfört med hos de patienter som endast övervakats. Det är dock svårt att utifrån studien dra slutsatser om Lynparza tabletters effekt på överlevnad. Även om Lynparza tabletter endast leder till en liten överlevnadsvinst bedömer TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är rimlig i förhållande till nyttan för patienter som svarat på första linjens platinumkemoterapi.

För de patienter som har en förändring i BRCA-generna och som har svarat på platinumkemoterapi efter återfall är det huvudsakliga behandlingsalternativet Lynparza kapslar eller Zejula. Vid behandling av dessa patienter bedöms effekten av Lynparza tabletter, Lynparza kapslar samt Zejula som jämförbar. Läkemedelskostnaden för Lynparza tabletter är högre än läkemedelskostnaden för Lynparza kapslar och för Zejula. Kostnaden för Lynparza tabletter är därför inte rimlig vid behandling av dessa patienter.

Mot bakgrund av att kostnaden för behandling med Lynparza tabletter endast bedöms vara rimlig för behandling av patienter som har en förändring i BRCA-generna och som svarat på första linjens platinumkemoterapi har TLV beslutat att Lynparza tabletter ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslutet gäller från och med den 13 december 2019.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2019