Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Evenity ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Evenity som är en läkemedelsbehandling mot svår benskörhet ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 3 juli 2020. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för kvinnor som passerat klimakteriet med osteoporos som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna.

Benskörhet, så kallad osteoporos, är en sjukdom som gör att skelettet blir tunt och skört. Många patienter med osteoporos har inga symtom men kan ändå ha en ökad risk att drabbas av frakturer (benbrott). Osteoporos är vanligt förekommande hos postmenopausala kvinnor, det vill säga kvinnor som passerat klimakteriet.

Evenity används för att behandla svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor som har en hög risk för fraktur. Evenity ges under huden med en spruta en gång i månaden under tolv månader.

Evenity innehåller substansen romosozumab vilket är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är ett sorts protein som utformats för att känna igen och fästa sig till särskilda proteiner i kroppen. Romosozumab binder till ett protein som kallas sklerostin. Genom att binda till och blockera aktiviteten av sklerostin hjälper romosozumab till att bilda ny benvävnad och bromsar förlusten av befintlig benvävnad. Detta gör skelettet starkare och risken för benbrott minskar.

Patienter som är aktuella för behandling med Evenity behandlas idag framförallt med läkemedel som innehåller substansen alendronat, så kallade generiskt alendronat, vilket rekommenderas i gällande behandlingsriktlinjer för denna patientgrupp. Generiskt alendronat har lägre behandlingskostnad än alla andra tillgängliga behandlingsalternativ. Sammantaget bedömer TLV att generiskt alendronat är det relevanta jämförelsealternativet till Evenity.

I en klinisk studie har romosozumab visats minska risken att drabbas av nya frakturer mer än vad alendronat gör hos postmenopausala kvinnor med osteoporos och tidigare frakturer i ryggkotorna eller höften.

För postmenopausala kvinnor med osteoporos som haft en klinisk kotfraktur eller en höftfraktur de senaste tolv månaderna bedömer TLV att kostnaden för Evenity är rimlig i förhållande till nyttan som läkemedlet ger.

Beslutet gäller från och med den 3 juli 2020.

Sidinformation


Publicerad
2 juli 2020