Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olumiant fortsätter ingå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning

Nu ingår Olumiant (baricitinib) i högkostnadsskyddet för behandling av rematoid atrit och atopisk dermatit.

Sedan 2017 har Olumiant ingått i högkostnadsskyddet för behandling av reumatoid artrit. I oktober 2020 godkändes Olumiant för behandling av atopisk dermatit och företaget ansökte därefter om subvention för detta användningsområde.

Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av torr hud, eksem och intensiv klåda. Svår atopisk dermatit leder ofta till försämrad sömnkvalitet, psykiska problem och sjukskrivningar. Den som drabbas kan bli begränsad i sitt val av yrke och fritidsaktiviteter.

Behandling med Olumiant hämmar proteinerna JAK1 och JAK2 vilket leder till minskad inflammation i bland annat huden.

TLV bedömer att Dupixent utgör relevant jämförelsealternativ till Olumiant eftersom läkemedlen kommer in på samma steg i behandlingstrappan och används för att behandla samma grupp patienter.

Företagets studier visar att Olumiant minskar såväl förekomsten av atopisk dermatit som klådan sjukdomen orsakar, när läkemedlet jämförs med placebo. TLV bedömer att Olumiant har en något sämre effekt än Dupixent. Samtidigt har Olumiant ett lägre pris än Dupixent och är ett behandlingsalternativ för denna svårbehandlade grupp patienter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att subventionen av Olumiant även ska omfatta atopisk dermatit och att Olumiant ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 26 mars 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2021