Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rekovelle ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rekovelle ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 25 april 2021. Begränsningen innebär att Rekovelle inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.

Rekovelle (follitropin delta) används för att stimulera utveckling av äggblåsor hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning, såsom provrörsbefruktning.

Rekovelle innehåller ett så kallat humant (mänskligt) follikelstimulerande hormon, FSH, som kallas follitropin delta. I studier har effekten av Rekovelle jämförts med ett annat FSH-läkemedel, Gonal-f, som innehåller substansen follitropin alfa. Studierna visade att en lika stor andel kvinnor blev gravida när de behandlades med Rekovelle, som med Gonal-f. TLV bedömer att effekten av Rekovelle och Gonal-f är jämförbar.

TLV har tidigare bedömt att alla FSH-läkemedel som finns inom högkostnadsskyddet har jämförbar effekt. Av de FSH-läkemedel som används idag har Menopur den lägsta läkemedelskostnaden. Därför bedömer TLV att Menopur är relevant jämförelsealternativ till Rekovelle. TLV bedömer att även effekten av Menopur och Rekovelle är jämförbar.

Kvinnor reagerar olika starkt på stimulering med FSH. Vid överstimulering riskerar kvinnan biverkningar såsom ovariellt hyperstimuleringssyndrom, OHSS, det vill säga att äggstockarna stimuleras för mycket. Detta kan ge upphov till bland annat illamående, buksmärta och yrsel. TLV bedömer att det inte är visat att det finns någon skillnad i andel kvinnor som utvecklar OHSS eller andra biverkningar vid behandling med Rekovelle jämfört med Menopur. TLV har därför inte tagit med några kostnader för behandling av biverkningar i sin hälsoekonomiska analys.

TLV:s hälsoekonomiska analys är en jämförelse av läkemedelskostnaderna baserat den genomsnittliga dosen i den kliniska studien. Analysen visar att läkemedelskostnaden för behandling med Rekovelle är i nivå med den för Menopur.

TLV har tidigare bedömt att FSH-läkemedel inte ska subventioneras för kvinnor som vill plocka ut och frysa ner ägg för eventuella framtida behov utan direkt medicinsk orsak, så kallad äggfrysning av sociala skäl. TLV står kvar vid denna bedömning. Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för att använda Rekovelle är rimliga för kvinnor som genomgår assisterad befruktning av andra skäl än sociala.

Mot denna bakgrund ingår Rekovelle i högkostnadsskyddet med begränsningen att läkemedlet Rekovelle inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2021