Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mellozzan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beviljar subvention av läkemedlet Mellozzan för barn från 6 år till och med 17 år med ADHD och sömnproblem.

Mellozzan är ett läkemedel som är godkänt för att behandla jetlag hos vuxna och sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

Företaget ansöker om subvention för den del av den godkända indikationen som omfattar barn och ungdomar i åldern 6 till och med 17 år med ADHD, i behov av behandling av insomni där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Mellozzan innehåller kortverkande melatonin i tablettform. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Mellozzan är Melatonin AGB som också innehåller kortverkande melatonin och har samma godkända indikationer som Mellozzan.

Företaget ansöker om ett pris som är lägre än för Melatonin AGB. TLV bedömer att kostnaden för Mellozzan för det aktuella användningsområdet är rimlig.

TLV beslutar att Mellozzan subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Beslutet gäller från och med den 21 maj 2021.

Sidinformation


Publicerad
21 maj 2021