Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Doptelet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Doptelet (avatrombopag) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av patienter med så kallad primär kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna patienter som där inte andra behandlingar som exempelvis kortikosteroider och immunglobuliner fungerar.

Doptelet är godkänt för behandling av vuxna patienter som lider av primär kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som är refraktära mot andra behandlingar så som kortikosteroider och immunoglobuliner. Doptelet är också godkänt för behandling av så kallad svår trombocytopeni hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom som ska genomgå ett invasivt (kirurgiskt) ingrepp. Företaget har endast ansökt om att indikationen ITP ska subventioneras.

Primär ITP är en sjukdom där kroppens eget immunsystem förstör blodplättarna (trombocyterna). Vid allvarlig sjukdom kan detta leda till blödningar och i värsta fall döden, även om det är ovanligt.

Doptelet innehåller den aktiva substansen avatrombopag som hjälper till att stimulera bildandet av nya blodplättar och kan därmed minska förekomsten av blödningar.

TLV bedömer att Revolade (eltrombopag) utgör relevant jämförelsealternativ till Doptelet. TLV bedömer också att effekten är jämförbar mellan Doptelet och Revolade. TLV har gjort en kostnadsjämförelse, som visar att läkemedelskostnaden per dag för Doptelet är lägre än Revolade. TLV bedömer därmed att kostnaden för behandling med Doptelet är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Doptelet ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter som lider av primär kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som är refraktära mot andra behandlingar såsom kortikosteroider och immunoglobuliner.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021