Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lynparza tabletter ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare patientgrupp

Lynparza (olaparib) som används som ensambehandling (monoterapi) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Nu subventioneras Lynparza även i kombination med läkemedlet bevacizumab som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad äggstockscancer (ovarialcancer) som helt eller delvis svarat på initial behandling med cellgifter i kombination med bevacizumab och vars tumörer uppvisar mutationer i vissa gener som är nödvändiga för att reparera DNA.

Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna, äggledarna eller bukhinnan. I Sverige diagnostiseras cirka 700 patienter per år med ovarialcancer. Hos omkring hälften av alla patienterna förekommer mutationer i vissa gener som är nödvändiga för att reparera DNA.

TLV bedömer att svårighetsgraden för aktuellt tillstånd är mycket hög.

Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib och är en så kallad PARP-hämmare. Patienter med ovarialcancer vars tumörer uppvisar defekter i DNA-reparation har en särskilt god effekt av att behandlas med PARP-hämmare.

Den initiala behandlingen vid avancerad ovarialcancer kan vara kirurgi (om tumören går att operera) följt av behandling med cellgifter under en period. För patienter med hög risk ges även tillägg med substansen bevacizumab. Enligt dagens rekommendationer kommer den fortsatta behandlingen för dessa patienter bestå av enbart bevacizumab i upp till 15 månader

TLV bedömer att, för patienter som initialt fått bevacizumab plus cellgifter, utgörs relevant jämförelsealternativ till Lynparza i kombination med bevacizumab av enbart bevacizumab.

Studiedata visar att patienter som får Lynparza i kombination med bevacizumab lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som enbart får bevacizumab.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Lynparza i kombination med bevacizumab är rimlig för det aktuella användningsområdet. Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Lynparza ska ingå i högkostnadsskyddet även i kombination med bevacizumab som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad ovarialcancer som helt eller delvis svarat på initial behandling med cellgifter.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021