Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inrebic ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Inrebic (fedratinib) som används för att behandla så kallad myelofibros ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Inrebic endast subventioneras för behandling av patienter som har så kallad intermediärrisk-2 eller högrisk myelofibros och som inte tidigare behandlats med Januskinashämmare (JAK-hämmare).

Myelofibros är en sällsynt form av blodcancer som kännetecknas av ärrvävnad i benmärgen (fibros) och förstorad mjälte (splenomegali). Varje år drabbas ca 100 personer av myelofibros. Inrebic används för att behandla sjukdomsrelaterad splenomegali eller symtom hos vuxna patienter med myelofibros utan tecken på tidigare blodsjukdom (primär myelofibros), och myelofibros som uppstått efter blodcancersjukdomarna polycytemia vera och essentiell trombocytemi. Patienter med myelofibros delas in i olika riskgrupper för försämrad prognos baserat på ålder, blodvärden och symtom.

Inrebic är en så kallad kinashämmare med aktivitet mot proteinet Janus-associerad kinas 2 (JAK2). Inrebic dämpar aktiviteten i de signaler som proteinet JAK2 förmedlar och som är överaktiva vid myelofibros. På så sätt hämmas celldelning hos cancercellerna.

Eftersom företaget endast kommit in med underlag för patienter som har intermediärrisk-2 eller högrisk myelofibros och som inte tidigare behandlats med JAK-hämmare har TLV endast prövat subventionen för denna patientgrupp. För denna patientgrupp bedömer TLV att Jakavi (ruxolitinib), som är en annan JAK-hämmare, är relevant jämförelsealternativ. Utifrån det underlag som företaget har skickat in, bedömer TLV att effekten mellan Inrebic och Jakavi är jämförbar.

TLV har genomfört en kostnadsminimeringsanalys där kostnaden för behandling med Inrebic jämförs med kostnaden för Jakavi. TLV bedömer att kostnaden för Inrebic är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Inrebic ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av patienter som har intermediärrisk-2 eller högrisk myelofibros och som inte tidigare behandlats med JAK-hämmare.

Beslutet gäller från och med den 27 augusti 2021.

Sidinformation


Publicerad
27 augusti 2021