Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin Orifarm och Mellaras orala lösningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin Orifarm och Mellaras orala lösningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 27 augusti 2021. Begränsningen innebär att Melatonin Orifarm och Mellaras orala lösningar endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där så kallade sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Melatonin Orifarm och Mellaras innehåller kortverkande melatonin i oral lösning, det vill säga att läkemedlet är en lösning som tas via munnen. Läkemedlet är godkänt vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och vid sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar 6 till 17 år med adhd där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Melatonin Orifarm och Mellaras orala lösningar är Melatonin Unimedic Pharma oral lösning som också innehåller kortverkande melatonin och har samma godkända indikationer som Melatonin Orifarm och Mellaras.

Företaget ansöker om ett pris som är jämförbart med Melatonin Unimedic Pharma. TLV bedömer att kostnaden för Melatonin Orifarm och Mellaras för det aktuella användningsområdet är rimlig.

Företaget har endast ansökt om subvention för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Subventionen ska därför begränsas till den patientgruppen.

Beslutet gäller från och med den 27 augusti 2021.

Sidinformation


Publicerad
27 augusti 2021