Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Takhzyro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Takhzyro (lanadelumab) som används för att förebygga akuta anfall av så kallat ärftligt angioödem (HAE) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 januari 2022.

Begränsningen innebär att Takhzyro endast subventioneras för patienter med svår sjukdomsbild och minst fyra anfall av HAE i månaden.

Takhzyro, subkutan injektion, används för att förebygga återkommande HAE-anfall hos patienter i åldern tolv år och äldre.

HAE-anfall ger symtom i form av smärtsamma svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna vilket potentiellt kan vara livshotande. Tidigare har endast läkemedel som användas för akut behandling i samband med ett pågående anfall ingått i högkostnadsskyddet.

Företaget har analyserat en begränsad grupp patienter inom det godkända användningsområdet för Takhzyro. Denna grupp omfattar patienter med svår sjukdomsbild och minst fyra HAE-anfall i månaden. För dessa patienter bedömer TLV sjukdomens svårighetsgrad som hög.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till anfallsförebyggande behandling med Takhzyro är akut behandling i samband med ett pågående anfall.

Studiedata visar att förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet HAE-anfall jämfört med ingen förebyggande behandling.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Takhzyro som innebär att behandlingskostnaderna för Takhzyro minskar. Denna sidoöverenskommelse är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen är TLV:s samlade bedömning att kostnaden för behandling med Takhzyro är rimlig i förhållande till nyttan hos patienter i åldern 12 år och äldre med svår sjukdomsbild och minst fyra HAE-anfall i månaden.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2021