Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Forxiga ingår i högkostnadsskyddet med utökad subvention

Forxiga (dapagliflozin) subventioneras nu för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt som innefattar patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga (ejektionsfraktion).

Forxiga finns i styrkorna 5 och 10 mg och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för behandling av typ 2-diabetes, symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion och kronisk njursjukdom med olika subventionsbegränsningar för respektive användningsområde.

Företaget har ansökt om utökad subvention så att Forxiga ska ingå i högkostnadsskyddet för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt och inte endast för en begränsad del.

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet kan ha olika bakomliggande orsaker men utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits länge innan tydliga symtom uppkommer. Det finns också tillstånd där hjärtsvikt uppkommer akut, som till exempel efter hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. Kronisk symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion är ett vanligt tillstånd med hög dödlighet, vilken kan minskas med rätt behandling.

Det verksamma ämnet i Forxiga är dapagliflozin vilket är en så kallad SGLT2-hämmare. Hämning av proteinet SGLT2 medför bland annat minskat blodsocker, ökad urinutsöndring, minskat tryck i njurarnas kapillärer, minskad volymöverbelastning på hjärtat och minskat blodtryck.

Enligt TLV:s analyser varierar kostnaden för behandling med Forxiga som tillägg till basbehandling mellan 40 000 kronor och 105 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Det som påverkar kostnaden är att sjukdomen förvärras i långsammare takt hos patienter som behandlas med Forxiga, samt att dödligheten minskar.

TLV bedömer att kostnaden för behandling med Forxiga av patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som tillägg till basbehandling är rimlig.

Forxiga 5 mg och 10 mg ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Genom detta beslut är Forxigas subvention för båda styrkorna förenad med följande sammanlagda subventionsbegränsning.

Subventioneras endast vid:

  • Typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.
  • Hjärtsvikt för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.
  • Kronisk njursjukdom som tillägg till behandling med så kallad RAAS-blockad, eller där behandling med RAAS-blockad inte är lämplig.

Detta beslut gäller från och med 25 mars 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2022
Till toppen