Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Meriofert ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Meriofert (menotropin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 16 juni 2022. Begränsningen innebär att Meriofert inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.

Meriofert är ett läkemedel som används för att stimulera utveckling av äggblåsor hos kvinnor med utebliven ägglossning eller som genomgår assisterad befruktning, såsom provrörsbefruktning.

Den aktiva substansen i Meriofert är höggradigt renat menotropin, vilket är en sorts gonadotropin och innehåller follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH).

TLV genomförde år 2012 en omprövning där samtliga FSH inom högkostnadsskyddet bedömdes ha likvärdig klinisk effekt. TLV bedömer att läkemedlet Menopur är relevant jämförelsealternativ till Meriofert. Detta eftersom det rekommenderas för samma användning som Meriofert och har lägst genomsnittlig kostnad per behandlingscykel och dag bland tillgängliga FSH-läkemedel.

TLV:s hälsoekonomiska analys är en jämförelse av kostnader baserat på en genomsnittlig daglig dosering och behandlingslängd. Analysen visar att den genomsnittliga kostnaden för behandling med Meriofert är i nivå med den för Menopur.

TLV har tidigare bedömt att FSH-läkemedel inte ska subventioneras för kvinnor som vill plocka ut och frysa ner ägg för eventuella framtida behov utan direkt medicinsk orsak, så kallad äggfrysning av sociala skäl. TLV står kvar vid denna bedömning. Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för att använda Meriofert är rimliga för kvinnor som genomgår assisterad befruktning av andra skäl än sociala.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Meriofert ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention som innebär att läkemedlet Meriofert inte subventioneras vid äggfrysning av sociala skäl.

Beslutet gäller från och med den 17 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2022