Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apexxnar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Apexxnar (konjugerade pneumokockpolysackarider av 20 serotyper) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner och ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter inom vissa riskgrupper.

Apexxnar är ett vaccin som förebygger infektioner av pneumokockbakterier hos vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammationer, men bakterien kan även orsaka allvarliga pneumokocksjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Vissa individer löper högre risk än andra att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar, där de yngsta och äldsta individerna är speciellt utsatta. Små barn vaccineras idag mot pneumokocker inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination till vuxna som tillhör riskgrupper med ökad eller mycket hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Apexxnar rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för vaccinering av vuxna med mycket hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom. Det gäller individer med nedsatt immunförsvar, sjukdomen cystisk fibros, organtransplanterade, de med inopererad hörapparat (cochleaimplantat) eller läckage av vätskan som omger hjärna och ryggmärg, samt personer som saknar eller har en mjälte som inte fungerar.

Även personer som har kronisk hjärt-, lever- eller lungsjukdom, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, patienter med kronisk njursvikt samt individer 65 år och äldre som har en ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccinering.

Apexxnar innehåller skydd mot fler varianter av pneumokocker och ger ett bättre immunsvar med ett mer långvarigt skydd i jämförelse med de vaccin som har använts hittills. TLV har endast utvärderat vaccinering med Apexxnar för personer som ingår i riskgrupperna och begränsar subventionen till dessa grupper. Enligt utvärderingen är det kostnadsbesparande att använda Apexxnar.

TLV beslutar att Apexxnar subventioneras och ingår i högkostnadsskyddet endast för individer 65 år och äldre samt för vuxna med svåra kroniska sjukdomar eller som av andra skäl löper ökad risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.

Beslutet gäller från och med den 26 augusti 2022.

Sidinformation


Publicerad
26 augusti 2022