Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jardiance ingår i högkostnadsskyddet med utökad subvention

Jardiance (empagliflozin) i styrkan 10 mg subventioneras nu för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt som innefattar patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt oavsett pumpförmåga (ejektionsfraktion).

Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för behandling av typ 2-diabetes och för symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion med olika subventionsbegränsningar för respektive användningsområde.

Företaget har ansökt om att utöka subventionen så att Jardiance i styrkan 10 mg ska ingå i högkostnadsskyddet för hela det godkända användningsområdet för hjärtsvikt och inte endast för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet kan ha olika bakomliggande orsaker men utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits länge innan tydliga symtom uppkommer. Det finns också tillstånd där hjärtsvikt uppkommer akut, som till exempel efter hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är cirka tio procent drabbade av sjukdomen. Kronisk symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion är ett vanligt tillstånd med hög dödlighet, vilken kan minskas med rätt behandling.

Det verksamma ämnet i Jardiance är empagliflozin vilket är en så kallad SGLT2-hämmare. När proteinet SGLT2 hämmas gör det bland annat att blodsockernivån sjunker, urinutsöndringen ökar, trycket i njurarnas kapillärer minskar och att volymöverbelastningen på hjärtat samt blodtrycket minskar.

TLV:s hälsoekonomiska bedömningar baseras på en kostnadsjämförelse mot Forxiga för patienter med nedsatt ejektionsfraktion och en kostnadsnyttoanalys för patienter med bevarad ejektionsfraktion. Enligt TLV:s analyser är kostnaden för behandling med Jardiance rimlig för hela hjärtsviktsanvändningsområdet.

Begränsningar i subvention

Jardiance 10 och 25 mg ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. I och med detta beslut subventioneras Jardiance för 10 mg med begränsning vid:

  • Typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.
  • Hjärtsvikt för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.

Beslutet gäller från och med 26 augusti 2022.

Sidinformation


Publicerad
26 augusti 2022