Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rinvoq (45 mg) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Rinvoq 45 mg (upadacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Ulcerös kolit är en immunologiskt orsakad inflammatorisk sjukdom som drabbar tjock- och ändtarm. Typiska symtom är lös avföring med blod och slem, ibland med buksmärta vid tarmtömning. Under perioder med hög sjukdomsaktivitet (svåra skov) kan patienten även få feber, lågt blodtryck och hjärtklappning.

Rinvoq används för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som inte svarat tillräckligt eller alls på annan behandling eller som inte tålt konventionell behandling eller behandling med biologiska läkemedel. Rinvoq innehåller upadacitinib, en så kallad Januskinas-hämmare (JAK-hämmare), som påverkar de kroppsegna inflammatoriska signalämnena och därmed minskar symtomen. Rinvoq är sedan tidigare även godkänt för behandling av andra immunologiskt orsakade inflammatoriska sjukdomar: reumatoid artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit och atopisk dermatit.

TLV anser att Jyseleca är relevant jämförelsealternativ till Rinvoq eftersom Jyseleca har lägst behandlingskostnad till fastställt pris bland de läkemedel som används vid ulcerös kolit när behandling med TNF-hämmare har haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Företaget som marknadsför Jyseleca och regionerna har sedan tidigare ingått en sidoöverenskommelse som sänker kostnaderna. TLV bedömer att Rinvoq har jämförbar effekt med Jyseleca vid behandling av ulcerös kolit.

Regionerna och företaget har sedan tidigare träffat en sidoöverenskommelse som sänker kostnaderna för Rinvoq. TLV har jämfört kostnaden för behandling med Rinvoq med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen med kostnaden för behandling med Jyseleca till fastställt pris. Kostnadsjämförelsen visar att behandlingskostnaden för Rinvoq är lägre än för Jyseleca.

Mot denna bakgrund bedömer TLV att kostnaden för behandling med Rinvoq 45 mg är rimlig i förhållande till nyttan för behandling av ulcerös kolit endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med den 21 oktober 2022.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2022
Till toppen