Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Repatha får utökad subvention

Repatha (evolokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning. Ändringen gäller dels en sänkning av den undre gränsen för LDL-kolesterolnivå hos patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom och dels subvention för vissa patienter med diabetes mellitus och hög kardiovaskulär risk.

Repatha är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner eller ezetimib. Patienter som, trots behandling med statiner och ezetimib, inte nått sina LDL-kolesterolmålvärden och som har fått eller riskerar att få hjärt- och kärlsjukdomar på grund av detta samt patienter som har högt LDL-kolesterol på grund av genetiska orsaker är de patientgrupper som har behov av att behandlas med Repatha.

Repatha subventioneras nu för:

  • Patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,6 mmol/l eller högre.
  • Patienter med diagnosticerad homozygot familjär hyperkolesterolemi.
  • Patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 1,8 mmol/l eller högre.
  • Patienter med diagnostiserad diabetes mellitus och målorganskada (mikroalbuminuri, retinopati eller neuropati), eller minst tre viktiga riskfaktorer, eller tidig debut av typ 1 diabetes mellitus med lång duration, som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,6 mmol/l eller högre.

Ändringen för den nya subventioneringen gäller dels en sänkning av den undre gränsen för LDL-kolesterolnivå hos patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom och dels subvention för vissa patienter med diabetes mellitus och hög kardiovaskulär risk.

Sidoöverenskommelse

Företaget och regionerna har tidigare tecknat en sidoöverenskommelse vilken utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Repatha minskar.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2023.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2023