Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jardiance får utökad subvention

Nu subventioneras Jardiance (empaglifozin) även som behandling för patienter med kronisk njursjukdom som tillägg till behandling med RAAS-blockad, en läkemedelsgrupp som sänker blodtrycket i kroppen, eller där behandling med RAAS-blockad inte är lämplig. Beslutet gäller från och med 15 december 2023.

Kronisk njursjukdom innebär att njurens förmåga att filtrera blodet är nedsatt. I tidiga stadier är symtomen diffusa såsom trötthet, illamående och klåda. I ett senare stadie är ödem (vätskeansamlingar), blodbrist, näringsbrist och hjärtsvikt vanliga symtom. Kronisk njursjukdom ger i slutstadiet en ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer och i slutstadiet är njurfunktionen så nedsatt att njurersättande behandling, dialys eller njurtransplantation, krävs för att främst lindra symtomen och därmed ge ökad livskvalitet. Kronisk njursjukdom förekommer ofta tillsammans med någon av de stora folksjukdomarna; typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och obesitas (fetma).

Patienter med kronisk njursjukdom behandlas initialt för bakomliggande sjukdomar såsom högt blodtryck och diabetes. Aktuella behandlingsriktlinjer anger att RAAS-blockad bör sättas in frikostigt och ges i första hand. Renin–angiotensin–aldosteron (RAAS)-systemet är det hormonsystem som reglerar blodtrycket i kroppen och läkemedel som blockerar RAAS, så kallad RAAS-blockad, sänker detta tryck. SGLT2-hämmare ges i andra hand eller som tillägg till denna behandling.

Det verksamma ämnet i Jardiance är empagliflozin vilket hämmar ett protein som kallas SGLT2. Hämning av SGLT2 har flera njurskyddande funktioner, bland annat ökar utsöndringen av urin vilket leder till att trycket i njurarnas kapillärer minskar.

Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg och ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för typ 2-diabetes och symtomatisk kronisk hjärtsvikt (endast 10 mg). I juni 2023 godkändes Jardiance 10 mg även för behandling av kronisk njursjukdom hos vuxna.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Jardiance är Forxiga, en annan SGLT2-hämmare som finns inom högkostnadsskyddet för Jardiance nya användningsområde.

TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Jardiance och Forxiga för det nya användningsområdet.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Jardiance är densamma som läkemedelskostnaden för Forxiga.
Jardiance 10 och 25 mg ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Genom detta beslut är Jardiance 10 mg förenad med följande sammanlagda förmånsbegränsning.

Subventioneras endast vid

  1. typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.
  2. symtomatisk kronisk hjärtsvikt.
  3. kronisk njursjukdom som tillägg till behandling med RAAS-blockad, eller där behandling med RAAS-blockad inte är lämplig.

Beslutet gäller från och med 15 december 2023.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2023