Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Praluent får utökad subvention

Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet men med förändrad begränsning. Ändringen medför att läkemedlet är subventionerat för patienter med aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom med lägre LDL-kolesterolnivåer än tidigare.

Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom orsakas av att blodfetter inlagras i kärlväggen och gör blodkärlen hårdare och trängre. Detta kan leda till proppbildning och organskador på grund av minskat blodflöde. Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom kan bland annat yttra sig som kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke.

Praluent är en förebyggande behandling som ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt (monoterapi) för patienter som inte tål statiner eller ezetimib.

Patienter som, trots behandling med statiner och ezetimib, inte nått sina LDL-kolesterolmålvärden och som har fått, eller riskerar att få, hjärt- och kärlsjukdomar på grund av detta samt patienter som har högt LDL-kolesterol på grund av genetiska orsaker är de patientgrupper som har behov av att behandlas med Praluent.

Praluent subventioneras nu för

  • patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,6 mmol/L eller högre.
  • patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 1,8 mmol/L eller högre.

Sidoöverenskommelse

Företaget och regionerna har tidigare tecknat en sidoöverenskommelse vilken utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Praluent minskar.

Ändringen för den nya subventionsbegränsningen medför att läkemedlet nu också är subventionerat för patienter med aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom med lägre LDL-kolesterolnivåer än tidigare. Tidigare beslut för subventionering gäller fortfarande.

Beslutet gäller från och med den 15 december 2023.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2023