Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Retsevmo ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Retsevmo (selperkatinib) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Nu subventioneras Retsevmo även som ensam behandling av patienter med en avancerad sällsynt typ av sköldkörtelcancer.

MTC är en ovanlig cancerform som utgör ungefär fem procent av all sköldkörtelcancer. MTC uppstår i speciella celler i sköldkörteln som bildar ett hormon som reglerar kalciumnivåerna i blodet. Cirka 25 procent av MTC-fallen har ärftlig orsak och diagnostiseras relativt tidigt i livet. Resterande fallen uppstår sporadiskt och upptäcks ofta senare i livet.

Den aktiva substansen i Retsevmo är selperkatinib som hämmar aktiviteten hos onormala proteiner som kroppen bildar till följd av mutationer i RET-genen. Hämning av RET aktivitet leder till att överaktiva signalvägar blockeras och gör att cancercellernas tillväxt bromsas och att antalet cancerceller minskar.

Svårighetsgraden för avancerad MTC bedöms som mycket hög av TLV. För patienter med fjärrmetastaser är överlevnaden i snitt två-tre år med dagens standardbehandling. Behandlingen vid avancerad MTC är palliativ och syftar till att förlänga livet.

Både Caprelsa (vandetanib) och Cometriq (kabozantinib) kan användas för att behandla patienter aktuella för Retsevmo. TLV bedömer dock att det relevanta jämförelsealternativet till Retsevmo utgörs av Caprelsa då effekterna av dessa bedöms vara jämförbara men behandlingskostnaderna för Caprelsa är lägre än för Cometriq.

TLV gör bedömningen att Retsevmo har relativt bättre effekt än Caprelsa vid avancerad MTC. Bedömningen grundas dels på indirekt jämförelse av Retsevmo mot Cometriq, som TLV bedömer är representativ även mot Caprelsa, dels på en studie där Retsevmo direkt jämförts med läkarens val av antingen Caprelsa eller Cometriq hos patienter som tidigare inte fått någon behandling för sin sjukdom.

TLV:s hälsoekonomiska analyser visar att kostnaden för användning av Retsevmo inte överstiger den kostnad som TLV vanligtvis bedömer som rimlig för att behandla tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Retsevmo ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling för patienter med avancerad medullär tyreoideacancer (MTC) som har mutation i RET-genen.

Beslutet gäller från och med den 22 mars 2024.

Sidinformation


Publicerad
22 mars 2024