Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Natriumklorid Baxter ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning

Natriumklorid Baxter (natriumklorid) för användning som rengöringsvätska vid hemodialys i hemmet ingår i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning från och med den 20 april 2024. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som behandlas med hemodialys i hemmet.

Natriumklorid Baxter innehåller den aktiva substansen natriumklorid och har flera godkända användningsområden. Ansökan omfattar endast användningsområdet primingvätska vid hemodialys i hemmet.

Innan en hemodialysbehandling kan påbörjas måste dialysmaskinens slangar och dialysfilter förberedas och spolas igenom, det vill säga ”primas”. När hemodialysbehandling utförs i hemmet, i stället för på dialysmottagning på sjukhus, primas systemet med en isoton, steril natriumkloridlösning. Att lösningen är isoton innebär att den har samma koncentration av natriumklorid som blodet.

Primingen har flera syften. Den sköljer bort eventuella kvarblivna rester från tillverkning och sterilisering av dialysslangar samt avluftar dialysfilter och dialysslangar. Avluftningen säkerställer att dialysen kan ske effektivt och minskar förekomsten av mikrobubblor av luft i dialysfilter och dialysslangar. Mikrobubblor kan passera in i patienten och med tiden orsaka skador på organen. Under primingen utför dialysmaskinen också flera funktionstester, såsom trycktester av systemet.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet till Natriumklorid Baxter är Natriumklorid Baxter Viaflo (natriumklorid). Natriumklorid Baxter Viaflo ingår i högkostnadsskyddet och används i likhet med Natriumklorid Baxter som primingvätska vid hemodialys i hemmet. Läkemedelsverket har bedömt att Natriumklorid Baxter och Natriumklorid Baxter Viaflo är utbytbara mot varandra. TLV konstaterar därmed att läkemedlen är likvärdiga och att de kan antas ha jämförbar effekt.

Mot bakgrund av att effekten bedöms vara jämförbar mellan Natriumklorid Baxter och Natriumklorid Baxter Viaflo baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden för Natriumklorid Baxter är i nivå med behandlingskostnaden för Natriumklorid Baxter Viaflo.

TLV beslutar mot denna bakgrund att Natriumklorid Baxter ska ingå i högkostnadsskyddet med följande förmånsbegränsning: Subventioneras endast för användning som primingvätska vid hemodialys i hemmet.

Beslutet gäller från och med den 20 april 2024.

Sidinformation


Publicerad
22 april 2024