Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Veoza ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Veoza (fezolinetant) för behandling av värmevallningar och svettningar förknippade med klimakteriet ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte kan behandlas med hormoner.

Klimakteriet är den period som hos kvinnor omfattar den sista menstruationen, menopausen. Som en följd av sjunkande östrogennivåer under klimakteriet upplever de flesta kvinnor värmevallningar och svettningar, så kallade vasomotoriska symtom. Symtomen kan påverka livskvaliteten negativt, med till exempel problem med sömn, humör, koncentration, ork och sexliv som följd. En värmevallning varar typiskt sett i en till fem minuter och tar sig uttryck som en plötslig känsla av värme i överkroppen. Värmevallningar och svettningar förekommer oftast flera gånger per dag och kan besvära kvinnan i flera år före och efter menopausen.

Veoza är ett icke-hormonellt läkemedel som innehåller den verksamma substansen fezolinetant. Fezolinetant minskar antalet värmevallningar och svettningar genom att blockera en viss typ av nervsignalering i temperaturcentrum i hjärnan.

Veoza riktar sig till kvinnor som inte kan behandlas med hormoner för värmevallningar och svettningar förknippade med klimakteriet. Hormonbehandling är annars det som i första hand rekommenderas till friska kvinnor som har sådana symtom som påverkar livskvaliteten negativt.

Det saknas idag behandling för kvinnor som inte kan behandlas med hormoner för värmevallningar och svettningar förknippade med klimakteriet. TLV bedömer därför att ingen behandling utgör relevant jämförelsealternativ till Veoza.

TLV bedömer att behandling med Veoza ger bättre effekt än ingen behandling när det gäller minskning av antalet värmevallningar och svettningar och hur allvarliga symtomen upplevs.

TLV:s hälsoekonomiska analyser visar att kostnaden för behandling med Veoza är rimlig i förhållandet till nyttan med behandling.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Veoza ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där menopausal hormonbehandling avbrutits av medicinska skäl.

Beslutet gäller från och med den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2024