Innehållet på sidan:

Generell subvention

Här hittar du beslut för läkemedel som vi har beviljat generell subvention.

Läkemedel som får generell subvention ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning.

 • Insulin lispro Sanofi ingår i högkostnadsskyddet

  Insulin lispro Sanofi (insulin lispro) injektionsvätska för behandling av diabetes mellitus ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 oktober 2017.

  Publicerad 1 november 2017

 • Varuby ingår i högkostnadsskyddet

  Varuby (rolapitant) tabletter, för behandling av fördröjt illamående i samband med starkt eller måttligt illamåendeframkallande cytostatikabehandling hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 1 november 2017

 • Erelzi ingår i högkostnadsskyddet

  Erelzi (etanercept) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 september 2017. Läkemedlet används mot följande sjukdomar: reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit, ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit, plackpsoriasis samt plackpsoriasis hos barn över 6 år.

  Publicerad 5 oktober 2017

 • Ravicti ingår i högkostnadsskyddet

  Ravicti (glycerolfenylbutyrat) för behandling av vissa medfödda, sällsynta, sjukdomar beroende på rubbningar i ureacykeln ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 september 2017.

  Publicerad 3 oktober 2017

 • Softacort ögondroppar ingår i högkostnadsskyddet

  Softacort (hydrokortison) ögondroppar i endosbehållare för behandling av milda icke-infektiösa allergiska eller inflammatoriska sjukdomar i ögats bindhinna ingår i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 3 oktober 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4