Innehållet på sidan:

Generell subvention

Här hittar du beslut för läkemedel som vi har beviljat generell subvention.

Läkemedel som får generell subvention ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning.

 • Afstyla ingår i högkostnadsskyddet

  Afstyla (lonoktokog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili A (blödarsjuka).

  Publicerad 4 september 2017

 • Parsabiv ingår i högkostnadsskyddet

  Parsabiv (etelkalcetid) injektionsvätska, för behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys ingår i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 26 juni 2017

 • Fiasp injektionspenna ingår i högkostnadsskyddet

  Fiasp (insulin aspart) injektionspenna för behandling av diabetes hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 juni 2017.

  Publicerad 26 juni 2017

 • Cuvitru ingår i högkostnadsskyddet

  Cuvitru (humant, normalt immunglobulin) för subkutan behandling av immunbrist, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 16 juni 2017.

  Publicerad 22 juni 2017

 • Duraphat ingår i högkostnadsskyddet

  Duraphat 5 mg natriumfluorid per gram tandkräm för förebyggande behandling av karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med förhöjd risk för upprepade kariesangrepp i tandkrona och/eller tandrötter, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 april 2017.

  Publicerad 4 maj 2017

Gå till sida:

1, 2