Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hydroxocobalamin G.L. Pharma ingår i högkostnadsskyddet

Nu subventioneras Hydroxocobalamin G.L. Pharma (hydroxokobalamin) i injektionsform. Det används för att behandla perniciös anemi (anemi på grund av B12-brist) och andra tillstånd med brist på vitamin B12 där behandling med tabletter inte bedöms vara tillräcklig eller lämplig.

Hydroxocobalamin G.L. Pharma innehåller den aktiva substansen hydroxokobalamin. Vitamin B12 ges i de flesta fall i form av tabletter, men vid svåra symptom och när behandling med tabletter inte hjälper kan injektionsbehandling vara aktuell. Vitamin B12 är nödvändigt för bildandet av röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen.

Hydroxokobalamin är en gammal substans. Det ansökta priset för Hydroxocobalamin G.L. Pharma är lägre än det senaste fastställda priset för ett liknande läkemedel som har ingått i läkemedelsförmånerna. TLV har i sitt beslut också tagit hänsyn till att Hydroxocobalamin G.L. Pharma är ett viktigt behandlingsalternativ, eftersom det idag inte finns något liknande läkemedel inom läkemedelsförmånerna och att det ansökta priset är bland det lägsta i de nordiska länder där läkemedlet finns tillgängligt.

Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning av Hydroxocobalamin G.L. Pharma är rimliga.

TLV beslutar mot denna bakgrund att Hydroxocobalamin G.L. Pharma ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 april 2024.

Sidinformation


Publicerad
22 april 2024