LFN bifaller ansökan om Relestat

Ansökan om att Relestat från Allegran Norden AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har bifallits av Läkemedelsförmånsnämnden.

Publicerad 30 juni 2003