TLV logotyp
TLV logotyp

Cancerläkemedlet Glivec in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Glivec, filmdragerade tabletter, 100 mg och 400 mg ska ingå i förmånerna.

Glivec används vid behandling av kronisk myeloisk leukemi och gastrointensinal stromacellstumör.

Publicerad 23 april 2004