TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om Copaxone

LFN beslutar att Copaxone, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Copaxone används för behandling av multipel skleros (MS).

Publicerad 01 juli 2004