TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om licensläkemedlet Tipranavir

LFN beslutar att Tipranavir, kaplsar 250 mg, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Tipranavir är ett så kallat licensläkemedel, som används vid behandling av HIV.

Publicerad 01 september 2004