LFN bifaller ansökan om Rimcure

LFN beslutar att läkemedlet Rimcure, som används vid behandling av tuberkulos, ska ingå i förmånerna.

Publicerad 06 maj 2005