TLV logotyp
TLV logotyp

LFN beviljar subvention för Zeldox

LFN beslutar att läkemedlet Zeldox, oral suspension ska ingå i förmånerna.

Zeldox används för att behandla schizofreni och finns sedan tidigare som kapslar. Zeldox oral suspension är avsedd att användas av de patienter som av någon anledning inte kan ta kapslarna.

Publicerad 03 oktober 2005