TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Bricanyl injektion

LFN beslutar att astmaläkemedlet Bricanyl injektion ska ingå i förmånerna.

Företaget tog ut läkemedlet ur förmånerna i december 2005, eftersom det i första hand används inom slutenvården. Eftersom det dock finns en grupp svårt sjuka astmapatienter som får Bricanyl injektion på recept i öppenvården, har företaget ansökt om att läkemedlet åter ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 09 mars 2006