Bifall för Nycoplus Neo-Fer

LFN beslutar att licensläkemedlet Nycoplus Neo-Fer ska ingå i förmånerna.

Läkemedlet används för behandling av järnbrist och järnbristanemi.

Publicerad 28 mars 2006