TLV logotyp
TLV logotyp

Adartrel in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Adartrel ska ingå i förmånerna.

Adartrel används för behandling av så kallade myrkrypningar i benen (restless legs).

Villkor till beslutet för Adartrel

GlaxoSmithKline AB ska senast den 31 oktober 2009 till Läkemedelsförmånsnämnden ge in den studie som de enligt villkor vid godkännandet ålagts att göra jämte en till studien kopplad hälsoekonomisk analys.

Publicerad 24 oktober 2006