TLV logotyp
TLV logotyp

Sifrol kvar i förmånen med villkor

LFN har på eget initiativ valt att pröva läkemedlet Sifrols subvention på nytt. Detta eftersom Sifrol fått sitt användningsområde utökat.

Läkemedlet är nu även godkänt för behandling av myrkrypningar i benen (restless legs), som ett tillägg till sin sedan tidigare godkända Parkinsonindikation.

LFN beslutar att inte vidta någon annan åtgärd än att meddela Boehringer Ingelheim AB villkoret att man senast den 28 februari 2010 ska lämna in den studie som de enligt villkor vid godkännandet av en ny indikation ålagts att göra jämte en till studien kopplad hälsoekonomisk analys.

Publicerad 27 november 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter