Metadon DnE får subvention

LFN beslutar att läkemedlet Metadon DnE ska ingå i förmånerna.

Metadon används inom ramen för ett särskilt program vars mål är att genom olika stödjande insatser i kombination med läkemedelsbehandling hålla opiatberoende patienter fria från missbruk.

Publicerad 29 november 2006