Ergenyl Retard in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Ergenyl Retard, depotgranulat, ska ingå i förmånerna.

Ergenyl används för behandling av epilepsi och finns sedan tidigare inom förmånerna som tabletter.

Publicerad 22 juni 2007