TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Kalcipos-D forte

LFN beslutar att läkemedlet Kalcipos-D forte ska ingå i förmånerna.

Kalcipos-D forte används som profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre samt som vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.

Publicerad 12 september 2007