Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Toviaz mot inkontinens beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Toviaz för behandling av trängningsinkontinens ska ingå i läkemedelsförmånerna och räknas in i högkostnadsskyddet från och med den 16 april 2008.

Det finns redan flera behandlingsalternativ vid överaktiv blåsa inom läkemedelsförmånerna. Behandling med Toviaz leder till lägre eller likvärdiga kostnader och likvärdig medicinsk effekt som de mest relevanta jämförelsealternativen. LFN har därför beslutat att Toviaz ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Sidinformation


Publicerad
18 april 2008