Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hycamtin kapsel beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att Hycamtin i kapselform ska ingå i högkostnadsskyddet. Hycamtin används vid behandling av småcellig lungcancer och finns sedan tidigare som infusionsvätska.

Lungcancer är mycket en svår sjukdom med hög dödlighet och Hycamtin kapsel förlänger tiden till sjukdomsprogress och förbättrar livskvaliteten för patienterna.

Kostnaden för kapseln blir något högre än för infusionsvätskan men detta vägs upp av lägre kostnader för att tillföra läkemedlet.

Beslutet gäller från den 19 juni 2008.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2008