Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att läkemedlet Abstral för behandling av genombrottssmärta ska ingå i högkostnadsskyddet från den 19 juni 2008.

Genombrottssmärta är tillfällig förvärring av smärta hos patienter med en sedan tidigare behandlad grundsmärta. Genombrottssmärta har negativ inverkan på livskvaliteten och leder också till ökade vårdkostnader.

Det verksamma ämnet i Abstral är fentanyl och kan lindra genombrottssmärta. Läkemedlet Actiq, som finns sedan tidigare inom läkemedelsförmånen, innehåller också fentanyl och används för att behandla samma typ av smärta. Abstral tillför fentanyl på ett annat sätt; en tablett som läggs under tungan (resoriblett).

Abstral utgör ett nytt behandlingsalternativ för behandling av genombrottssmärta hos patienter med långvarig cancersmärta som redan behandlas med opioider. Läkemedlet har jämförbar effekt som och ett något lägre pris än Actiq och beviljas därför subvention från och med den 19 juni 2008. Det räknas därmed in i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
1 juli 2008