TLV logotyp
TLV logotyp

Innovair beviljas subvention

Innovair är en inhalationsspray som används vid behandling av astma.

Innovair innehåller det inflammationsdämpande ämnet beklometason samt det luftrörsvidgande ämnet formoterol.

Dessa ämnen ingår sedan tidigare i andra läkemedel för behandling av astma. Vår utredning visar att effekten av det nya läkemedlet Innovair är likvärdig med de redan befintliga fasta kombinationerna för astmabehandling.

Behandlingskostnaden är densamma eller lägre än för jämförelsealternativen och vi beslutar därför att Innovair ska ingå i högkostnadsskyddet.

TLV:s beslut gäller från den 3 september 2008.

Publicerad 05 september 2008