Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Licensläkemedlet Somadril Comp beviljas subvention

I juni beslutades att Somadril Comp ska ingå i högkostnadsskyddet som licensläkemedel. Somadril är ett centralt verkande och muskelavslappnande läkemedel som fungerar kramplösande samt smärtstillande vid muskel- och ledsmärtor.

Somadril Comp är ett licensläkemedel vilket innebär att Läkemedelsverket måste bevilja ett särskilt tillstånd för att en patient ska få använda det.

Licens beviljas om en patient inte uppnått tillfredställande behandlingsresultat med godkända läkemedel. Detta innebär att antalet patienter som kommer att använda läkemedlet är begränsat.

Vi har gjort en översiktlig prövning och utifrån det har vi beslutat att Somadril Comp ska ingå i högkostnadsskyddet som licensläkemedel.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2008.

Sidinformation


Publicerad
10 september 2008