Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Iressa mot lungcancer ingår i högkostnadsskyddet

Iressa ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 februari 2010. Läkemedlet har likvärdig eller bättre effekt än andra behandlingsalternativ och bidrar till höjd livskvalitet.

Iressa är godkänt för behandling av icke småcellig lungcancer som är lokalt avancerad eller har spritt sig till andra delar av kroppen. Läkemedlet används i de fall cancercellerna har en förändring (mutation) i de gener som bildar proteinet epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR). För dessa patienter finns inget botemedel men medicinering kan förlänga livet och förbättra livskvaliteten.

Jämförande studier visar att behandling med Iressa var mer effektiv än andra behandlingsalternativ när det gäller att förhindra cancern från att bli värre. När det gäller överlevnad var Iressa likvärdig med andra behandlingsalternativ.

Priset för Iressa är högre än för de jämförda läkemedlen. Men för patienter med EGFR-mutation medför behandling med Iressa en höjd livskvalitet och ett fördröjt sjukdomsförlopp.

Vi beslutar med bakgrund av ovanstående att Iressa ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
4 mars 2010