Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Altargo ingår i högkostnadsskyddet

Altargo för behandling av svinkoppor och infekterade små sår ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 september 2010.

Altargo är en salva som innehåller retapamulin. Läkemedlet används framförallt för att behandla svinkoppor. Svinkoppor är en ytlig hudinfektion som ger utslag i form av sår och blåsor. Infektionen smittar vid hudkontakt och är vanlig hos barn.

Behandling av svinkoppor sker i första hand med tvål och vatten eller med klorhexidinlösning. När det inte har effekt rekommenderas läkemedel som innehåller retapamulin.

Vi bedömer att behandling med Altargo sannolikt leder till en snabbare utläkning än behandling enbart med tvål och vatten. Detta i sin tur leder till en kostnadsbesparing eftersom patienten/vårdnadshavaren kan vara tillbaka på arbetet snabbare. Kostnaden för Altargo är inte högre än peroral antibiotika.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Altargo ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 23 september 2010.

Sidinformation


Publicerad
22 oktober 2010