TLV logotyp
TLV logotyp

Altargo ingår i högkostnadsskyddet

Altargo för behandling av svinkoppor och infekterade små sår ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 september 2010.

Altargo är en salva som innehåller retapamulin. Läkemedlet används framförallt för att behandla svinkoppor. Svinkoppor är en ytlig hudinfektion som ger utslag i form av sår och blåsor. Infektionen smittar vid hudkontakt och är vanlig hos barn.

Behandling av svinkoppor sker i första hand med tvål och vatten eller med klorhexidinlösning. När det inte har effekt rekommenderas läkemedel som innehåller retapamulin.

Vi bedömer att behandling med Altargo sannolikt leder till en snabbare utläkning än behandling enbart med tvål och vatten. Detta i sin tur leder till en kostnadsbesparing eftersom patienten/vårdnadshavaren kan vara tillbaka på arbetet snabbare. Kostnaden för Altargo är inte högre än peroral antibiotika.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Altargo ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 23 september 2010.

Publicerad 22 oktober 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter