Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tadim ingår i högkostnadsskyddet

Tadim ingår i högkostnadsskyddet från och med den 9 juni 2011. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ.

Tadim är ett antibiotikum för behandling av infektion i luftvägarna med bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros.

Cystisk fibros är en sjukdom med hög svårighetsgrad som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. Detta leder bland annat till att patientens luftvägar täcks av ett segt slem som kan öka risken för att få infektioner i lungorna. Dessa infektioner måste behandlas.

Patienten andas ned Tadim i lungorna med hjälp av en nebulisator så att antibiotikan kan verka mot bakterierna som orsakar infektionen.

Vi bedömer att Tadim är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ som ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 9 juni 2011.

Sidinformation


Publicerad
13 juni 2011