Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gilenya ingår i högkostnadsskyddet

Gilenya för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 augusti 2011.

Gilenya är godkänt för behandling av följande grupper av vuxna patienter med skovvis förlöpande MS 1) patienter som har en hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon och 2) patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande MS. För dessa patientgrupper är sjukdomens svårighetsgrad hög.

MS är en kronisk, autoimmun sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Gilenya är ett läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet, och som i kliniska studier har minskat frekvensen av sjukdomsskov hos personer med MS. Gilenya påverkar immunförsvaret på ett hittills nytt sätt och intas via munnen, en kapsel per dag.

Behandlingskostnaden för Gilenya är lägre än alternativ behandling godkänd för samma sjukdom. Gilenya anses därmed vara kostnadseffektivt och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Gilenya ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Det ligger i TLV:s och landstingens intresse att följa utvecklingen inom detta sjukdomsområde.

Sidinformation


Publicerad
31 augusti 2011