Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Avonex, AvonexPen, ingår i högkostnadsskyddet

AvonexPen i form av injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 oktober 2011.

AvonexPen är ett läkemedel som innehåller det aktiva ämnet interferon beta- 1a. Läkemedlet används för behandling av multipel skleros, MS.

Inom högkostnadsskyddet finns Avonex sedan tidigare som beredningsformerna förfylld spruta och pulver och vätska som blandas till injektionsvätska. Beredningsformen pulver och vätska som blandas till injektionsvätska används dock endast i undantagsfall.

Den nya beredningsformen, AvonexPen, injektionsvätska, förfylld injektionspenna förenklar hanteringen av läkemedlet för patienten. Vi bedömer att behandlingskostnaden för förfylld spruta och förfylld penna är likvärdig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att AvonexPen i beredningsformen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2011