Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Premalex ingår i högkostnadsskyddet

Från och med den 4 maj 2012 ingår Premalex (escitalopram) för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, i högkostnadsskyddet.

Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom. Symtomen uppträder under veckan eller veckorna före menstruation och upphör helt några dagar efter att menstruationen startat. När läkemedelsbehandling är motiverad vid PMDS är besvären så svåra att de utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga.

Premalex tillhör läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. Läkemedlet är det första i denna grupp som fått indikationen PMDS. Premalex har visats vara kostnadseffektivt i jämförelse med ingen behandling alls.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Premalex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 maj 2012.

Sidinformation


Publicerad
7 maj 2012