Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Generiskt atorvastatin, 10 mg, ingår i högkostnadsskyddet

Generiskt atorvastatin, i styrkan 10 mg, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2012.

Statiner används vid behandling av blodfettrubbningar och syftar till att minska risken för åderförkalkning (ateroskleros). Åderförkalkning orsakar merparten av hjärtkärlsjukdomar i den industrialiserade världen.

Liptior (atorvastatin) i lägsta styrkan, 10 mg, uteslöts ur läkemedelsförmånerna efter en omprövning, genomgången av läkemedel mot blodfettrubbningar. I omprövningen som ledde fram till att Lipitor, 10 mg, uteslöts konstaterades att de som använde denna styrka av Lipitor skulle kunna få lika bra behandlingseffekt med generiskt simvastatin i styrkan 40 mg och det till en avsevärt lägre kostnad.

Eftersom Lipitor i styrkan 10 mg uteslutits ur högkostnadsskyddet kan inte priset på Lipitor, 10 mg, vara utgångspunkt för pristak i denna utbytesgrupp. Därför behövs ett pristak för de nya generiska produkterna. Situationen liknar den som gällde för substansen esomeprazol där originalprodukten Nexium tidigare hade uteslutits ur högkostnadsskyddet.

Eftersom det huvudsakliga jämförelsealternativet till Lipitor, 10 mg, var generiskt simvastatin, 40 mg, har vi utgått från prisbilden för den substansen för att komma fram till ett pristak för atorvastatin, 10 mg. Pristaket för de nu aktuella produkterna med generiskt atorvastatin, 10 mg, har bestämts utifrån det högsta priset som generiskt simvastatin, 40 mg, har i högkostnadsskyddet i samma eller närmast jämförbara förpackningsstorlek.

Besluten gäller från och med den 1 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2012