Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Vimpat ingår i högkostnadsskyddet

Vimpat (lakosamid) sirap 10 mg/ml för tilläggsbehandling av epilepsi ingår i högkostnadsskyddet från och med den 2 juni 2012.

Epilepsi betecknar en grupp tillstånd där minst två epileptiska anfall inträffat spontant. Anfallen kännetecknas främst av kramper med eller utan medvetandeförlust och psykologiska symtom. Om anfallen börjar i en del av ena hjärhalvan kallas de partiella. Dessa anfall behandlas i första hand med ett läkemedel mot epilepsi. Om behandlingen inte fungerar kan antingen ett annat läkemedel mot epilepsi prövas istället, eller också kombineras flera läkemedel.

Vimpat används för tilläggsbehandling vid partiella anfall hos ungdomar och vuxna med epilepsi. Vimpat finns redan inom läkemedelsförmånerna i form av filmdragerade tabletter i styrkorna 50 mg, 100 mg, 150 mg samt 200 mg. Tidigare fanns också en sirap i en annan styrka inom förmånen. Nu ansöker företaget i stället om en sirap i en ny styrka. De båda styrkorna är kvalitativt lika och behandlingskostnaden är acceptabel jämfört med redan subventionerade former av läkemedlet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Vimpat sirap ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 2 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2012