Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rotarix ingår i högkostnadsskyddet

Rotarix, som är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2012.

Magsjuka orsakad av rotavirus, eller rotavirusgastroenterit som är den medicinska termen, är en sjukdom som karakteriseras av en plötslig debut av frekventa kräkningar åtföljt av vattentunna diarréer och feber. I första hand drabbas små barn. I stort sett alla barn blir infekterade innan fem års ålder. Tid från smitta till sjukdomsutbrott är en till tre dagar och symtomen kvarstår vanligtvis fyra till sex dagar.

Vi bedömer att vaccination med Rotarix är kostnadsbesparande jämfört med att inte vaccinera, framför allt därför att föräldrar då i mindre utsträckning är hemma från arbetet för att vårda barn i samband med rotavirusinfektion.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rotarix ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 september 2012.

Sidinformation


Publicerad
3 oktober 2012